Levande hantverkstradition med ny teknik för funktionella och vackra timmerhus och stugor.

 Industrivägen 8, 795 32 Rättvik   |  Koordinater:  60°53'44.7"N 15°08'26.8"E  | Mattias: 070-759 0624 |   E-post: info@ollas.se

Kulturprojekt

När den lilla Närkeherrgården Sörby uppfördes som en rekonstruktion utanför Nationalmuseum i Stockholm sommaren 1994 så blev det starten på en viktig diskussion om vårt byggande. Huset visade att 1700-tals värderingar fortfarande är aktuella och att dåtidens ekologiskt självklara byggande har mycket att lära oss idag.

Sörby projektet väcker många frågor. Är det realistiskt att 1995 bygga hus i liggtimmer, är det möjligt att få äldre tiders detaljutförande i snickerier, kan traditionella ventilationsprinciper med rökkanaler i murstockar vara ett alternativ även idag etc. Dessa frågor och många fler uppmanar till ett angeläget tekniskt utvecklingsarbete.

Den bearbetning av Sörbyhuset som nu visas i Mittsverige syftar inte till att dra klockan 200 år tillbaka – snarare att visa på några länge beprövade alternativ till dagens mer komplicerade och kortlivade tekniska lösningar som tenderat till att skymma bestående funktionella och estetiska kvalitéer. Vi ser det därför som glädjande att skogslänen Jämtland och Västernorrland i detta samarbete nu sprider ytterligare kunskap om Sörbyhuset och dess kvalitéer. Det är också vår förhoppning att en fortsatt utveckling av timmerhus kommer att ske i dessa trakter där tillgången på bra virke finns i kombination med duktiga hantverkare och där också behovet av en vidareförädling är stort.

Johan H Larson

Marknadsdirektör Stadshypotek AB

Lars Sjöberg

1:e intendent Nationalmuseum